Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére
1. Ukrán állampolgár vagyok milyen lehetőségeim vannak?  
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság előtt kétfajta eljárást indíthat.
Amennyiben az Ukrajnában folyó harcok végéig Magyarországon szeretne védelmet találni, menedékeskénti elismerését kérheti - ebben az esetben a 2. pontban szereplő információkat ajánljuk figyelmébe.
Amennyiben Magyarországon nem szeretne védelmet kérni, azonban Magyarországon munkát vállalna, vállalkozást hozna létre, vagy itt tanulna, akkor idegenrendészeti eljárásban van lehetősége kérelmet előterjeszteni. Ebben az esetben javasoljuk a 3. pontban foglaltak áttekintését.
2. Az Európai Unió Tanácsának 2022/382 végrehajtási határozata értelmében Magyarország ideiglenes védelmet nyújt a háború elől 2022. február 24-e után Magyarországra menekülő
- ukrán állampolgároknak
- azoknak akik korábban Ukrajnában hontalanként (nincs semmilyen állampolgársága), vagy menekültként (más állam polgára, de Ukrajna menekültként ismerte el) éltek
- illetve a fenti két kategória családtagjai (házastárs, igazolt élettárs, 18 év alatti gyermekek, olyan rokon, akit a fentiek tartottak el, pl. idős szülő, beteg testvér).
Magyar állampolgár / kettős (ukrán-magyar állampolgár) menedékeskénti elismerését nem kérheti, figyelemmel arra, hogy magyar állampolgársággal rendelkezik. Esetükben lásd a 6. pontban foglaltakat.
Az ideiglenes védelem formája a menedékeskénti elismerés. A menedékes státusz ideiglenes, addig biztosít tartózkodási jogosultságot, amíg a háború tart.
A menedékeskénti elismerés iránti kérelem benyújtására személyesen van lehetőség a kialakított gyűjtőpontok bármelyikén a nap 24 órájában, vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság bármely ügyfélszolgálati irodáján ügyfélfogadási időben. A menedékeskénti elismeréshez a mellékelt adatlapot kell kitöltve benyújtani.
Ha egy családból többen is kérnek menedéket, mindenkinek külön nyomtatványt kell kitöltenie.
A menedékeskénti elismerés feltétele, hogy a fentieket a hatóság előtt bizonyítsa, vagyis mindenképpen hozza magával okmányait, amik állampolgárságát, ukrajnai tartózkodását és családi kapcsolatait, valamint Magyarországra történt belépésének időpontját igazolják!
Aki 2022. február 24-e előtt érkezett Magyarországra, korábban itt élt, dolgozott, nem jogosult menedékeskénti elismerésre (lásd 3. pont).
Mire leszek jogosult menedékesként?
A menedékes a magyarországi tartózkodását igazoló okmányt kap, ehhez a menekültügyi hatóság rögzíti a fényképét és az ujjnyomatát. A menedékes státusz nem jogosít fel az Európai Unió területén történő utazásra, valamint az unió más tagállamában történő tartózkodásra.
A menedékes - ha magát nem tudja ellátni - jogosult lehet szállásra, ellátásra, orvosi segítségre, egyéb ellátásokra.
A menedékes könnyített feltételek mellett jogosult Magyarországon munkát vállalni, illetve részt vehet közfoglalkoztatásban.
A menedékeskénti elismerését kérőknek, valamint a menedékeseknek nyújtott ellátásokról és támogatásokról szóló általános információkat megtalálja a Főigazgatóság honlapján, a http://www.oif.gov.hu weboldalon.
Kérjük, hogy amennyiben ügyintézés céljából a Főigazgatóság ügyfélszolgálatára érkezik, az ügyintézéshez hozza magával a rendelkezésére álló okmányait (úti okmány, tartózkodási engedély, vezetői engedély, anyakönyvi kivonat, vagy bármilyen más fényképes okmány stb.) és egyéb releváns iratait!
3. Amennyiben nem szeretné menedékeskénti elismerését kérni, azonban Magyarországon maradna, több lehetőség közül is választhat.
A) Ukrán állampolgárok biometrikus (új típusú) útlevéllel külön vízum és egyéb eljárás nélkül beutazhatnak Magyarország területére. Az Ukrajnából biometrikus útlevéllel érkező ukrán állampolgár dönthet úgy, hogy Magyarországon vagy a Schengeni övezetben kíván maradni, ezt külön engedély nélkül 90 napig megteheti. Amennyiben azonban ennél tovább kíván Magyarországon tartózkodni, vagy dolgozni, tanulni szeretne, akkor a megfelelő kérelmet kell a Főigazgatóságon benyújtani (lásd B) pont).
B) Ha munkát vállalna, vállalkozást hozna létre, tanulna, vagy más jogcímen itt tartózkodna, tartózkodási engedély iránti kérelmet kell előterjesztenie. Ebben az esetben tartózkodásának célját Önnek kell meghatároznia, ebben segítségére lesz a Főigazgatóság honlapja (http://www.oif.gov.hu), ahol a „Tartózkodás Magyarországon” cím alatt a részletes információk mellett a szükséges formanyomtatványokat és a kötelező mellékleteket is megtalálja. A tartózkodási engedély kiadására vonatkozó kérelemnek ukrán állampolgárok esetén nincsen díja.
Munkavállalás: Ukrán állampolgárok jelenleg is könnyített feltételek mellett vállalhatnak munkát. A munkavállalásra vonatkozóan javasoljuk áttekinteni a Főigazgatóság honlapját itt és itt
Ukrán állampolgárok számára, amennyiben a foglalkoztatásért felelős miniszter által meghatározott munkakörökben (ún. hiányszakmák) kívánnak dolgozni,  a tartózkodási engedélyt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság gyorsított eljárás keretében a munkaügyi hatóság szakhatósági eljárása nélkül állítja ki.
A Főigazgatóság a munkavállalásban nem tud segítséget nyújtani, javasoljuk a nagyobb állásportálok mellett a munkaerő kölcsönzéssel, munkaerő közvetítéssel foglalkozó cégek honlapjainak felkeresését.
Felhívjuk a figyelmet, hogy tartózkodási engedély kiadási iránti kérelmet elektronikusan is elő lehet terjeszteni, az Enter Hungary felületen keresztül, melyről részletes tájékoztatót szintén a honlapon talál. A kérelem előterjesztése előtt javasoljuk, hogy a honlapon megtalálható minden tájékoztatót alaposan olvasson el annak érdekében, hogy a megfelelő kérelmet tudja előterjeszteni!
Kérjük, hogy amennyiben ügyintézés céljából a Főigazgatóság ügyfélszolgálatára érkezik, az ügyintézéshez hozza magával a rendelkezésére álló okmányait (úti okmány, tartózkodási engedély, vezetői engedély, anyakönyvi kivonat, vagy bármilyen más fényképes okmány stb.) és egyéb releváns iratait!
4. Ukrajnában éltem, ott jogszerűen tartózkodtam, de nem vagyok ukrán állampolgár. Nekem milyen lehetőségeim vannak?
Amennyiben korábban legálisan tartózkodott Ukrajnában, de a magyarországi tartózkodás feltételeit nem teljesíti (nincs vízuma vagy olyan tartózkodási engedélye, amivel Magyarország területén legálisan tartózkodhatna), akkor kérjük, hogy olvassa el a honlapunkon található „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő nem ukrán állampolgárok részére” című tájékoztatónkat.
5. Már Ukrajnában is jogszerűtlenül tartózkodtam, mit tehetek?
Amennyiben magyarországi tartózkodásra nem jogosult és nem tudja igazolni, hogy Ukrajnában jogszerűen tartózkodott, úgy Magyarország területét minél hamarabb el kell hagynia. Amennyiben Magyarország területét önerejéből, illetve hazája képviseletének segítségével nem tudja elhagyni, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot a Főigazgatósággal a return@oif.gov.hu címen, vagy ügyfélszolgálati időben, az ügyfélszolgálatok valamelyikén.
A hazatérésben az IOM (International Organization for Migration) segítségét is kérheti.
Az IOM, illetve a „Magyarországi Támogatott Önkéntes Hazatérési, Reintegrációs és Információs Program” elérhetőségei:
Belföldről ingyenesen, több nyelven hívható hotline vonal: +36 80 205 018
6. Magyar állampolgár / kettős (ukrán-magyar állampolgár) vagyok, hogyan maradhatok Magyarországon?
Magyarország Alaptörvényének XIV. cikke értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. Emiatt a magyar állampolgársággal is rendelkezők vonatkozásában a tartózkodás legalizálása érdekében további teendője nincs.
Ha szállásra, élelmiszerre, gyógyszerre, vagy más ellátásra lenne szüksége, többek között az alábbi linken található segélyszervezetek bármelyikéhez fordulhat:
https://www.maltai.hu/
https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/
https://voroskereszt.hu/
7. Kijelölt helyen való tartózkodásról kaptam határozatot, ez mit jelent?
Mind az idegenrendészeti, mind a menekültügyi eljárásban sor kerülhet kötelező tartózkodási hely kijelölésére, melyre szigorú magatartási szabályok vonatkoznak. Ebben az esetben szükséges, hogy az illető a kijelölt szálláshelyen legyen elérhető, és amennyiben a határozat ilyennemű rendelkezést tartalmaz, a megye közigazgatási területét ne hagyja el - kivéve ha a hatóságunk előtt jelenik meg ügyeinek intézése (pl. okmány érvényességének hosszabbítása) céljából.
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy Magyarország jogszabályait mindenki köteles betartani, ezért a kijelölt helyen való tartózkodás magatartásai szabályainak megszegése szankcióval jár, és szabálysértési eljárást, valamint - ismételt jogsértés esetén- idegenrendészeti vagy menekültügyi őrizet elrendelését vonhatja maga után.
8. A Főigazgatóság ügyfélszolgálatai:
A Főigazgatóság ügyfélszolgálatainak elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje a Főigazgatóság honlapján a Kapcsolat menüpont → Területi szervek elérhetőségei cím alatt, illetve az alábbi linken látható:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtőpontok bármelyikét vagy a Főigazgatóság bármely ügyfélszolgálati irodáját felkereső külföldi állampolgárok számára a Főigazgatóság munkatársai mindig az egyedi körülményekre tekintettel adnak tájékoztatást. Emiatt a fentiek csak tájékoztató jellegű információk!