Tájékoztató az Ukrajnából menekülő nem ukrán állampolgárok részére és a fegyveres konfliktus kitörését megelőzően Magyarországra érkezett ukrán állampolgárok részére
1. Kinek szól ez a tájékoztató?
- azoknak a nem ukrán állampolgár harmadik országbeli (nem európai uniós) állampolgároknak, akik az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörése előtt Ukrajnában legálisan tartózkodtak (lásd 3. pont)
- azoknak a nem ukrán állampolgár harmadik országbeli (nem európai uniós) állampolgároknak, akik az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörése előtt Ukrajnában illegálisan tartózkodtak (lásd 4. pont)
- ukrán állampolgároknak, akik 2022. február 24-e előtt érkeztek Magyarországra (lásd 5. pont)
2. Kinek NEM szól ez a tájékoztató
- magyar állampolgároknak (ide értve a kettős állampolgárokat is) - Magyarország Alaptörvényének XIV. cikke értelmében a magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet. Emiatt a magyar állampolgársággal is rendelkezők vonatkozásában a tartózkodás legalizálása érdekében további teendője nincs.
ukrán állampolgároknak, akik 2022. február 24-e után érkeztek – kérjük, olvassa el a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére”című tájékoztatót.
- Ukrajna által menekültként vagy hontalanként elismert személyeknek - mindazok, akik a fegyveres konfliktus kitörése előtt Ukrajnában éltek, de nem rendelkeznek semelyik ország állampolgárságával (hontalanok), vagy hazájukból elmenekültek és őket Ukrajna menekültként elismerte. Kérjük olvassa el a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére” című tájékoztatót.
- ukrán állampolgárok, menekültek és hontalanok családtagjainak – kérjük, olvassa el a „Tájékoztató az Ukrajnából menekülő ukrán állampolgárok részére” című tájékoztatót.
3.  Ukrajnában éltem, ott tartózkodtam jogszerűen, de nem vagyok ukrán állampolgár. Milyen lehetőségeim vannak Magyarországon?
Az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár (aki engedéllyel ott tanult, dolgozott, stb.), de aki Magyarországon nem rendelkezik tartózkodásra jogosító engedéllyel, az alábbi két lehetőség közül választhat.
A) Amennyiben származási országába történő visszatérése megoldott, ezt jeleznie kell az eljáró hatóságoknak (a határátlépéskor a Rendőrség, később a Főigazgatóság). A hatóság olyan dokumentumot állít ki, mely a kiutazásig lehetővé teszi a magyarországi tartózkodást. Ezt azok számára javasoljuk, akik előreláthatóan 1-2 héten belül el tudják hagyni Magyarországot.
Aki az országot legfeljebb 1 héten belül el tudja hagyni, a határátlépéskor kapott ideiglenes igazolással ezen az időn belül megteheti, a Főigazgatóság előtt csak akkor kell megjelennie, ha 1 hétnél tovább tartózkodik Magyarországon.
Aki Magyarországot el kívánja hagyni, de erre saját erejéből, vagy hazája képviseletének segítségével nem kerülhet sor, annak az IOM (International Organization for Migration) vagy hatóságunk nyújthat segítséget. A Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatott önkéntes hazatérési programjáról bővebb információt a https://hungary.iom.int/ honlapon érhet el. A program keretében az IOM többek között repülőjegyet és amennyiben a hazatéréshez COVID-19 tesztelés szükséges, úgy a tesztelést biztosítja. Jelentkezés: https://www.volret.hu honlapon.
A harmadik országbeli állampolgárok hatóságunknál is jelezhetik, hogy hazatérésükhöz segítséget kívánnak igénybe venni. A hatóságunknál történő jelentkezést követően hatóságunk felveszi a harmadik országbeli állampolgárral a kapcsolatot, majd adategyeztetést követően repülőjegyet és amennyiben indokolt, COVID-19 tesztelést biztosít. Jelentkezés: return@oif.gov.hu e-mail címre küldött e-maillel. Az e-mailben szükséges megírni a hazatérni kívánó személy nevét, jelenlegi tartózkodási helyét és hogy mely országba kíván hazatérni, angol vagy magyar nyelven. Amennyiben egy desztináció esetében a jelentkezési létszám alapján indokolt, a hatóság megfontolja a charterjárat szervezésének lehetőségét.
B) Amennyiben Magyarország területén kíván maradni, ezt a magyarországi tartózkodásra vonatkozó általános szabályok szerint teheti meg azzal, hogy a Főigazgatóság méltányosságból engedélyezheti kérelmének belföldi benyújtását feltéve, hogy igazolja legális ukrajnai tartózkodását és hogy a konfliktus kitörését követően Ukrajnából érkezett. Ez utóbbit különösen a határátlépéskor kapott regisztrációs dokumentummal (ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás vagy adatlap) teheti meg.
Mit kell tudnom a tartózkodási engedély kérelem benyújtásáról?
Az általános információkat megtalálja a Főigazgatóság honlapján, a http://www.oif.gov.hu weboldalon, a „Tartózkodás Magyarországon” menüpont alatt. Kérjük, hogy pontosan olvassa át a tartózkodás feltételeit és hogy ezeket milyen iratokkal kell igazolni.
Fontos, hogy Magyarországon harmadik országbeli állampolgár csak meghatározott célból tartózkodhat. Ilyen cél lehet a tanulás, munkavállalás, gyógykezelés, stb. - ezt a meghatározott célt minden esetben igazolnia kell (pl. tanulmányok folytatásához igazolás kell az oktatási intézménytől a felvételről, munkavállalás esetén konkrét munkaszerződés kell, stb.) Emellett bizonyítani kell a tartózkodás egyéb feltételeinek meglétét, pl. szállás, megélhetés, egészségbiztosítás, stb.
Amennyiben jelzi, hogy tartózkodási engedély kérelmet szeretne benyújtani, a Főigazgatóság olyan dokumentumot állít ki, mely lehetővé teszi, hogy legfeljebb 30 napig Magyarországon tartózkodjon. Ezidő alatt kell kérelmét benyújtani, vagy az országot elhagyni (lásd A) pont).
Mi történik, ha nem találok munkát, vagy a magyarországi tartózkodás feltételeit nem teljesítem?
Ebben az esetben el kell hagynia Magyarország területét - lásd A) pont. Az illegálisan tartózkodókkal szemben a Főigazgatóság kiutasításra irányuló eljárást kezdeményez.
4. Már Ukrajnában is jogszerűtlenül tartózkodtam, mit tehetek?
Amennyiben magyarországi tartózkodásra nem jogosult és nem tudja igazolni, hogy Ukrajnában jogszerűen tartózkodott, úgy Magyarország területét minél hamarabb el kell hagynia. Az erre irányuló idegenrendészeti eljárást a Főigazgatóság haladéktalanul megindítja, így segítve a mihamarabbi visszatérést hazájába. Amennyiben Magyarország területét önerejéből, illetve hazája képviseletének segítségével nem tudja elhagyni, kérem vegye fel a kapcsolatot a Főigazgatósággal a kko@oif.gov.hu címen, vagy ügyfélszolgálati időben, az ügyfélszolgálatok valamelyikén.
5. Ukrán állampolgár vagyok, de 2022. február 24-e előtt érkeztem Magyarországra
Az Európai Unió Tanácsának 2022/382 végrehajtási határozata, valamint a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet értelmében Magyarország ideiglenes védelmet nyújt a háború elől 2022. február 24-e után Magyarországra menekülő ukrán állampolgároknak.
Aki tehát 2022. február 24-e előtt érkezett Magyarországra, korábban itt élt, dolgozott, nem jogosult menedékeskénti elismerésre.
Amennyiben Magyarország területén kíván maradni, ezt a magyarországi tartózkodásra vonatkozó általános szabályok szerint teheti meg azzal, hogy a Főigazgatóság méltányosságból engedélyezheti kérelmének belföldi benyújtását. 
Mit kell tudnom a tartózkodási engedély kérelem benyújtásáról?
Az általános információkat megtalálja a Főigazgatóság honlapján, a http://www.oif.gov.hu weboldalon, a „Tartózkodás Magyarországon” menüpont alatt. Kérjük, hogy pontosan olvassa át a tartózkodás feltételeit és hogy ezeket milyen iratokkal kell igazolni.
Fontos, hogy Magyarországon harmadik országbeli állampolgár csak meghatározott célból tartózkodhat. Ilyen cél lehet a tanulás, munkavállalás, gyógykezelés, stb. - ezt a meghatározott célt minden esetben a külföldinek kell igazolnia (pl. tanulmányok folytatásához igazolás kell az oktatási intézménytől a felvételről, munkavállalás esetén konkrét munkaszerződés kell, stb.) Emellett bizonyítani kell a tartózkodás egyéb feltételeinek meglétét, pl. szállás, megélhetés, egészségbiztosítás, stb.
Mi történik, ha nem találok munkát, vagy a magyarországi tartózkodás feltételeit nem teljesítem?
Ebben az esetben Magyarország befogadottként ismerheti el addig, amíg Ukrajnába biztonságosan nem tud visszatérni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyűjtőpontok bármelyikét vagy a Főigazgatóság bármely ügyfélszolgálati irodáját felkereső külföldi állampolgárok számára a Főigazgatóság munkatársai mindig az egyedi körülményekre tekintettel adnak tájékoztatást. Emiatt a fentiek csak tájékoztató jellegű információk!
Az IOM, illetve a „Magyarországi Támogatott Önkéntes Hazatérési, Reintegrációs és Információs Program” elérhetőségei:
Belföldről ingyenesen, több nyelven hívható hotline vonal: +36 80 205 018