Tájékoztató a Magyarországon akkreditált külképviseletek részére
Magyarország az ukrajnai háborús helyzetre tekintettel az Ukrajnából menekülő harmadik országbeli állampolgárok számára - humanitárius szempontokat szem előtt tartva - biztosítja a határon való átlépést az alábbiak figyelembe vételével.  
A külföldinek haza- vagy továbbutazási szándékáról a beléptetést követően a rendőrség helyszínen regisztrációt végző munkatársai részére nyilatkoznia kell, ami elsődlegesen a határátkelőhelyeken vagy a regisztrációs pontokon történik.
Amennyiben a beutazási feltételeket nem teljesítő (úti okmányuk őket vízummentes tartózkodásra nem jogosítja, schengeni vízummal vagy tartózkodási engedéllyel nem rendelkeznek) külföldiek regisztrációja – a belépők nagy száma, vagy egyéb okból – elmarad, ez esetben maguknak kell felkeresniük a Főigazgatóság szálláshely szerint illetékes területi szervét ügyfélfogadási időben, majd nyilatkozni szándékukról annak érdekében, hogy a megfelelő eljárás lefolytatására és igazolás kiállítására kerülhessen sor. A Főigazgatóság elérhetőségei (helyszín és ügyfélfogadási idő) elérhetőek a honlapon, http://www.oif.gov.hu/.
A Főigazgatóság a külképviseletekkel folytatott előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosíthat arra, hogy előre egyeztetett helyen is időben fogadja az adott ország állampolgárainak nagyobb (20 főt meghaladó) csoportját. Amennyiben erre igény merül fel, a részletek egyeztetése érdekében kérjük, hogy a diplomaticmission@oif.gov.hu e-mail címen szíveskedjék az erre vonatkozó igényt jelezni.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a Főigazgatóság előtt megjelenők minden esetben hozzák magukkal úti okmányaikat! Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, kérjük, hogy állampolgáraik számára a Főigazgatóság előtti megjelenést megelőzően a személyazonosításhoz elengedhetetlen hazatérési okmányt biztosítsák.
A Főigazgatóság előtt megjelenő harmadik országbeli állampolgárok 30 napig érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást kapnak, mely időn belül a Magyarországot el kell hagyniuk. Amennyiben Magyarország elhagyására a harmadik országbeli állampolgár minden igyekezete ellenére nem kerül sor az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi idején belül, az okmány érvényességi idején belül ismét meg kell jelennie a Főigazgatóság előtt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Főigazgatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kizárólag Magyarország területén való tartózkodásra jogosít. Erre tekintettel javasoljuk, hogy az érintettek az Európai Unió területét légi úton, Magyarországról indulva hagyják el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a harmadik országbeli állampolgár nem került ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással ellátásra, de Magyarország elhagyása rövid időn belül (legfeljebb egy héten belül) megtörténik, a kiléptetésének nem akadálya az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás hiánya, e célból tehát nem szükséges a külföldieknek Főigazgatóságunk előtt megjelenniük.
Az önerőből vagy a külképviselet segítségével Magyarországot az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi idején belül elhagyni nem tudó nem ukrán harmadik országbeli állampolgárok származási országukba történő hazatérésükhöz igénybe vehetik a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és a hatóság segítségét.
A Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatott önkéntes hazatérési programjáról bővebb információt a https://hungary.iom.int/ honlapon érhet el. A program keretében az IOM többek között repülőjegyet és amennyiben a hazatéréshez COVID-19 tesztelés szükséges, úgy a tesztelést biztosítja. Jelentkezés: https://www.volret.hu honlapon.
A harmadik országbeli állampolgárok hatóságunknál is jelezhetik, hogy hazatérésükhöz segítséget kívánnak igénybe venni. A hatóságunknál történő jelentkezést követően hatóságunk felveszi a harmadik országbeli állampolgárral a kapcsolatot, majd adategyeztetést követően repülőjegyet és amennyiben indokolt, COVID-19 tesztelést biztosít. Jelentkezés: return@oif.gov.hu e-mail címre küldött e-maillel. Az e-mailben szükséges megírni a hazatérni kívánó személy nevét, jelenlegi tartózkodási helyét és hogy mely országba kíván hazatérni, angol vagy magyar nyelven. Amennyiben egy desztináció esetében a jelentkezési létszám alapján indokolt, a hatóság megfontolja a charterjárat szervezésének lehetőségét.
Tisztelettel kérjük a külképviseletek közreműködését, hogy mozdítsák elő és támogassák állampolgáraik visszatérését az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás érvényességi idején belül, az esetlegesen felmerülő akadályokat a return@oif.gov.hu címen szíveskedjenek jelezni.
Az IOM, illetve a „Magyarországi Támogatott Önkéntes Hazatérési, Reintegrációs és Információs Program” elérhetőségei:
Belföldről ingyenesen, több nyelven hívható hotline vonal: +36 80 205 018