MENEDÉKESKÉNTI ELISMERÉSÉT KÉRŐKNEK NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
RENDSZERES LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
Támogatás összege: 22.800 Ft.
Kiskorúak támogatása (családi pótlék helyett): 13.700 Ft/fő
Folyósítás feltétele a járási/kerületi hivatal előtti havonkénti megjelenési kötelezettség teljesítése.
Nem jogosult támogatásra, aki magyarországi munkahelyen dolgozik vagy a magyar, illetve külföldi nyugdíjrendszerből jövedelmet kap.
MUNKAVÁLLALÁS
A biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgárok meghatározott hiányszakmákban belépésüket követően azonnal vállalhatnak munkát, engedélymentesen. Nem hiányszakmákban, 90 napot meg nem haladóan a biometrikus úti okmánnyal rendelkező ukrán állampolgárok munkavállalási engedély birtokában a belépésüket követően munkát vállalhatnak, a munkavállalási engedélyt a foglalkoztató kérelmezi az illetékes kormányhivatalnál.
A menedékeskénti elismerését kérő hiányszakmákban engedélymentesen munkát vállalhat, nem hiányszakmában történő munkavégzéshez munkavállalási engedély szükséges. A munkavállalási engedélyt a foglalkoztató kérelmezi az illetékes kormányhivatalnál.
A menedékesként elismerését kérő az eljárás legfeljebb 15+45 napos ideje alatt közmunkát is vállalhat.
Felnőtt korú személy, valamint a 16. életévét betöltött kiskorú személy (ha nem jár nappali tagozatos iskolai képzésre) a pénzbeli támogatás átvétele után, 5 munkanapon belül köteles jelentkezni a járási/kerületi hivatalnál (foglalkoztatási szerv).
Az első támogatás átvételét követő 45 nap után, ha nem fogadja el a felajánlott munkahelyet, a pénzbeli támogatásra azt követően nem jogosult.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A menedékesként elismerését kérőt az alábbi ingyenes egészségügyi ellátások illetik meg, amennyiben nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban:
• alapellátás
• sürgős szükség esetén szakellátás, illetve kórházi ellátás
• terhesgondozás, szülészeti ellátás
• közgyógyellátásra jogosult - gyógyszer
• onkológia és egyéb krónikus betegellátás
• sürgősségi fogászati ellátás és fogmegtartó kezelés
Az ellátás helyszíne: területileg illetékes egészségügyi intézmény.
Különleges bánásmódot igénylő személy nem csak a sürgős szükség esetén jogosult szakorvosi és kórházi ellátásra, (pl. kísérő nélküli kiskorú, idős, fogyatékossággal élő személy, várandós nő).
UTAZÁSI KEDVEZMÉNY
100 %-os utazási kedvezmény helyközi utazás esetén, vonaton és távolsági buszon az alábbi estekben:
-  menedékes státusszal kapcsolatos hatósági ügyek intézésére
- egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi ellátás igénybevételére
- civil szervezet által működtetett programban való részvételre, segítségnyújtás igénybevételére.
A kedvezményhez a kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.
ISKOLÁZTATÁS
Az elismerését kérő gyermek a kérelem benyújtásától kezdődően jogosult a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban részt venni, illetőleg ettől az időponttól kezdődően tankötelezett is. Ennek költségeit nem kell megfizetniük.
Beiratkozás: területileg illetékes oktatási intézményben.
KÖZTEMETÉS KÖLTSÉGEINEK VISELÉSE
AZ ORSZÁG VÉGLEGES ELHAGYÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
A menekültügyi hatóság az elismerését kérő hazatelepülése vagy harmadik országba történő végleges távozása esetén, kérelmére, az érintett ország külképviselete által kiállított igazolás alapján, az igazolásban megjelölt célállomásig egy alkalommal menetjegyet (repülőjegyet) biztosít, továbbá az utazással összefüggő igazolt költséget egy alkalommal részben vagy egészben megtérítheti.
***
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK
Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok a rendszeres létfenntartási támogatás iránti kérelmüket a járási hivatalnál nyújthatják be, folyósításának feltételei ugyanazok, mint a nem magyar állampolgárok esetén.
Az Ukrajnából érkező magyar állampolgárok (magyar-ukrán kettős állampolgárok) magyar állampolgárságukra figyelemmel szabadon vállalhatnak Magyarországon munkát, munkavállalásuk nincs kötve munkavállalási engedélyhez.
Aki magyar állampolgársággal, vagy a magyar állampolgárságán kívül ukrán állampolgársággal is rendelkezik, rá a magyar állampolgárokra vonatkozó jogok és kötelezettségek vonatkoznak. Így a köznevelésben a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint vehetnek ugyancsak részt.
Magyar állampolgár, magyar-ukrán kettős állampolgárok esetében a társadalombiztosítás szabályai alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a kormányhivatalok járási hivatalai ügyfélszolgálatain, valamint az országszerte megtalálható kormányablakok bármelyikében kérhető, ahol lehetőség van a személyes ügyintézésre is.
AZON SZEMÉLYEK, AKIK 2022. február 24-én, vagy azt követően léptek be Magyarországra, és még nem kérték menedékeskénti elismerésüket, a Magyarországra történő belépéstől számított 30 napig a krónikus betegellátás keretében vizsgálat és gyógykezelés, onkológiai szakellátás, egyéb krónikus betegellátás, valamint az egészségügyi alapellátás keretében az egészségi állapot helyreállítása, javítása vagy megőrzése, illetve fájdalomcsillapítás érdekében igénybe vehető gyógyszerkészítmények illetik meg, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.