MENEDÉKES
RENDSZERES LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
Támogatás összege: 22.800 Ft.
Kiskorúak támogatása (családi pótlék helyett): 13.700 Ft/fő
Folyósítás feltétele a járási (kerületi) hivatal előtti havonkénti megjelenési kötelezettség teljesítése.
Nem jogosult támogatásra, aki magyarországi munkahelyen dolgozik vagy a magyar, illetve külföldi nyugdíjrendszerből jövedelmet kap.
Felnőtt korú személy, valamint a 16. életévét betöltött kiskorú személy (ha nem jár nappali tagozatos iskolai képzésre) a pénzbeli támogatás átvétele után, 5 munkanapon belül köteles jelentkezni a járási/kerületi hivatalnál (foglalkoztatási szerv).
Az első támogatás átvételét követő 45 nap után, ha nem fogadja el a felajánlott munkahelyet, a pénzbeli támogatásra azt követően nem jogosult.
MUNKAVÁLLALÁS
A menedékesként elismert személy Magyarország területén engedély nélkül jogosult munkát vállalni, ha meghatározott hiányszakmák valamelyikében dolgozik. Egyéb munkakörben a járási/kerületi hivatal (foglalkoztatási szerv) adja ki az engedélyt kedvezményes eljárában.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A menedékesként elismert személy az alábbi ingyenes egészségügyi ellátások illetik meg, amennyiben nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban:
• alapellátás
• sürgős szükség esetén szakellátás, illetve kórházi ellátás
• terhesgondozás, szülészeti ellátás
• közgyógyellátásra jogosult - gyógyszer
• onkológia és egyéb krónikus betegellátás
• sürgősségi fogászati ellátás és fogmegtartó kezelés
Az ellátás helyszíne: területileg illetékes egészségügyi intézmény.
Különleges bánásmódot igénylő személy nem csak a sürgős szükség esetén jogosult szakorvosi és kórházi ellátásra, (pl. kísérő nélküli kiskorú, idős, fogyatékossággal élő személy, várandós nő).
OKMÁNY FORDÍTÁSI KÖLTSÉGÉNEK MEGTÉRÍTÉSE
A menekültügyi hatóság az elismerést megelőzően keletkezett iratok, pl. a születési és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget, vagy szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő fordításának költségét átvállalja. A fordítási költségeinek megtérítése iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.